วันที่
ชื่อเรื่อง
8  เม.ย. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านตะครองงาม หมู่ที่ 7 (ซอยเชื่อมสามัคคี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  เม.ย. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง นม.ถ.259-01 (สายบ้านลุงเขว้า-บ้านใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  เม.ย. 2564
จ้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านร่มเย็น หมู่ที่ 5 (ซอยร่มเย็น 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  เม.ย. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองพยอม หมู่ที่ 4 (ซอยบานชื่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  เม.ย. 2564
จ้างปรับปรุงท่อระบายน้ำพร้อมซ่อมสร้างผิวจราจรคอนกรีต (ซอยชื่นสุริยา) บ้านตะครองงาม หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  เม.ย. 2564
จ้างปรับปรุงท่อระบายน้ำพร้อมซ่อมสร้างผิวจราจรคอนกรีต รหัสสายทาง นม.ถ.259-09 สายตะครองงาม-ริมทุ่งโจดเป้า-ตำบลแหลมทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2564
จ้างก่อสร้างระบบกรองน้ำ บ้านจงประเสริฐ หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2564
จ้างขยายเขตท่อจ่ายน้ำประปา บ้านจงประเสริฐ หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2564
จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง 2 ชั้น ปรับอากาศ โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านขุนจิตพัฒนา หมู่ที่ 3 (ซอยตะวันตกวัดลุงเขว้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง