องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.lungkhwao.go.th
 
 
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  5 ต.ค. 2561    รายงานการติดตาม ประจำปี 2561 204
  5 ต.ค. 2561    ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 224
  28 มิ.ย. 2561    รายงานการติดตาม รอบ 6 เดือน 205
  3 ต.ค. 2560    แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 230
  2 ต.ค. 2560    เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 231
  2 ต.ค. 2560    การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 214
  2 ต.ค. 2560    การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 232
  2 ต.ค. 2560    การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 203
  2 ต.ค. 2560    รายงานผลการดำเนินการตามแผน 298
  3 พ.ย. 2559    แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 216