วันที่
ชื่อเรื่อง
7  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน (ผงหมึกดิจิตอลเครื่องถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2567
จ้างเหมาจัดเตรียมสนาม และเครื่องเสียง ในวันที่ 10,11,17,18 ก.พ. 2567 และ วันที่ 2 มี.ค. 2567 ตามโครงการแข่งขันกีฬา ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.พ. 2567
ซื้อสื่อและวัสดุการเรียนการสอน(รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจิตรประสงค์ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมถนนภายในตำบลลุงเขว้า (ม.1,2,4,5,6 และ ม.7) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมถนนภายในตำบลลุงเขว้า (ม.1,2,4,5,6 และ ม.7) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2567
ซื้อครุุภัณฑ์สำนักงานเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2567
ซื้อโล่หรือถ้วยรางวัล อุปกรณ์กีฬา และเสื้อกีฬา ตามโครงการแข่งขันกีฬา ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2567
ซื้อครุุภัณฑ์สำนักงานเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2567
จ้างจ้างจัดเตรียมสถานที่ จัดทำเวที ซุ้มกิจกรรม เครื่องเสียง เต้นท์ ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2567
ซื้อของสำหรับจัดของรางวัล กิจกรรมเกมส์ และนันทนาการของเด็ก ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง