วันที่
ชื่อเรื่อง
14  มิ.ย. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ซอยนวลปรางค์ บ้านอ่างน้ำลุงเขว้า หมู่ที่ 2 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 450.00 ตารางเมตร ไหล่ทางดินถมข้างละ 0.10 เมตร ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบและรายการประกอบแบบที่ อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ซอยอิ่มสมบูรณ์ บ้านจงประเสริฐ หมู่ที่ 9 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 228.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 684.00 ตารางเมตร ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบและรายการประกอบแบบที่ อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง นม.ถ.259-43 ซอยน้อยอ่างน้ำ บ้านอ่างน้ำลุงเขว้า หมู่ที่ 2 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 187.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 748.00 ตารางเมตร ไหล่ทางดินถมข้างละ 0.15 เมตร ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบและรายการประกอบแบบที่ อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2567
จ้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ซอยประเสริฐ บ้านหนองพยอม หมู่ที่ 4 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 182.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 546.00 ตารางเมตร ไหล่ทางดินถมข้างละ 0.15 เมตร ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบและรายการประกอบแบบที่ อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตาโล บ้านร่มเย็น หมู่ที่ 5 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 90.00 ตารางเมตร ไหล่ทางดินถมข้างละ 0.15 เมตร ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบและรายการประกอบแบบที่ อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสะอาด บ้านร่มเย็น หมู่ที่ 5 กว้าง 3.50 เมตร ยาว 127.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 444.50 ตารางเมตร ไหล่ทางดินถมข้างละ 0.15 เมตร ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบและรายการประกอบแบบที่ อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ซอยกระจ่างจิตร บ้านหนองจาน หมู่ที่ 8 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 420.00 ตารางเมตร ไหล่ทางดินถม่ข้างละ 0.15 เมตร ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบและรายการประกอบแบบที่ อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ซอยอำนาจ บ้านหนองจาน หมู่ที่ 8 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 500.00 ตารางเมตร ไหล่ทางดินถมข้างละ 0.20 เมตร ติดตั้งป้ยประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบและรายการประกอบแบบที่ อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง นม.ถ.259-71 ร่มเย็นซอย 2 บ้านร่มเย็น หมู่ที่ 5 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 150.00 ตารางเมตร ไหล่ทางดินถมข้างละ 0.15 เมตร ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบและรายการประกอบแบบที่ อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2567
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) 6 ล้อ หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 150 แรงม้า ติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)