วันที่
ชื่อเรื่อง
29  มี.ค. 2566
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง นม.ถ.259-21 บ้่านจิตประสงค์ซอย1 บ้านจิตประสงค์ หมู่่ที่ 1
28  มี.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซม/ติดตั้งระบบผลิตน้ำประปา (อ่างสระหิน) บ้านจงประเสริฐ หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซม/ติดตั้งระบบผลิตน้ำประปา บ้านตะครองงาม หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.259-89 ซอยสามัคคี 25 บ้านตะครองงาม หมู่ที่ 7 กว้าง 6.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 1,200.00 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22  มี.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกรหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.259-14 สายกลางทุ่ง บ้านอ่างน้ำลุงเขว้าหมู่ที่ 2 กว้าง 3.50 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกไม่น้อยกว่า 3,500.00 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17  มี.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 ตัว ) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อนทึบ) กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2566
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8  มี.ค. 2566
จ้างเหมาบริการดำเนินการขุดดินวางท่อระบบจ่ายน้ำประปา บ้านลุงเขว้า หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.259-89 ซอยสามัคคี 25 บ้านตะครองงาม หมู่ที่ 7 กว้าง 6.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 1,200.00 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)