วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ม.ค. 2566
ซื้อชุดกีฬา โครงการส่งนักกีฬาหรือนักกีฑาเข้าร่วมแข่งขัน ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2566
จ้างเครื่องเสียง ตามโครงการแข่งขันกีฬา ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2566
จ้างจัดเตรียมสนาม ตามโครงการแข่งขันกีฬา ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2566
ของสำหรับจัดของรางวัล กิจกรรมเกมส์ และนันทนาการของเด็ก ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566
9  ม.ค. 2566
จ้างจัดเตรียมสถานที่ จัดทำเวที ซุ้มกิจกรรม เครื่องเสียง ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านลุงเขว้า,โรงเรียนบ้านหนองจาน ภาคเรียนที่ 2/2565 เดือน ม.ค. 2566 - มี.ค. 2566 ,นมปิดเทอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า ภาคเรียนที่ 2/2565 เดือน ม.ค. - มี.ค. 2566 , นมปิดเทอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2565
ซื้อชุดทดสอบสารเสพติดในปัสสาวะแบบตลับ ขนาด 1,000 นาโนแกรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา โล่หรือถ้วยรางวัล เสื้อนักกีฬา ตามโครงการแข่งขันกีฬา ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง สาย นม.ถ.259-18 ถึง นม.ถ.259-20 ตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก กว้าง 5 เมตร ยาว 2,570 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,850 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)