วันที่
ชื่อเรื่อง
7  มิ.ย. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง นม.ถ.259-102 ซอยตรัยรงค์ บ้านหนองจาน หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2565
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก คันคลองสารเพชร บ้านตะครองงาม หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2565
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก คันคลองสารเพชร บ้านหนองพยอม หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2565
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก ถนนฝั่งคลองต้นไทร บ้านลุงเขว้า หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสุขประเสริฐ บ้านอ่างน้ำลุงเขว้า หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง นม.ถ.259-41 ซอยมีสุข บ้านอ่างน้ำลุงเขว้า หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2565
ซื้อน้ำยาพ่นกำจัดยุงและทรายอะเบท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์จำนวน 2 เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2565
จ้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง นม.ถ.259-05 ถนนริมทุ่งบ้านขุนจิตพัฒนา-ตำบลแหลมทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2565
จ้างถนนหินคลุกบ้านลุงเขว้า หมู่ที่ 6 (รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.259-23 ถนนบุญทิ้งบ้านลุงเขว้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง