วันที่
ชื่อเรื่อง
21  พ.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านอ่างน้ำลุงเขว้า หมู่ที่ 2 (ซอยนายทุย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14  พ.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านลุงเขว้า หมู่ที่ 6 (ซอยสามัคคี 25) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านลุงเขว้า หมู่ที่ 6 (ซอยหน้าวัดลุงเขว้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสสายทาง นม.ถ.259-03 (สายบ้านอ่างน้ำลุงเขว้า-บ้านหนองจาน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6  พ.ค. 2564
จ้างจ้างติดตั้งสายไฟพร้อมอุปกรณ์ประกอบหลังหม้อแปลงขนาด 50 เควีเอ 3 เฟส 4 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  เม.ย. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านตะครองงาม หมู่ที่ 7 (ซอยเชื่อมสามัคคี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  เม.ย. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง นม.ถ.259-01 (สายบ้านลุงเขว้า-บ้านใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  เม.ย. 2564
จ้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านร่มเย็น หมู่ที่ 5 (ซอยร่มเย็น 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  เม.ย. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองพยอม หมู่ที่ 4 (ซอยบานชื่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง