วันที่
ชื่อเรื่อง
9  พ.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า ภาคเรียนที่ 2/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านลุงเขว้า , โรงเรียนบ้านหนองจาน ภาคเรียนที่ 2/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2566
รถบรรทุก (ดีเซล) 6 ล้อ หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 150 แรงม้า ติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน 1 คัน
19  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2566
จ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรังพร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.259-13 ถนนริมทุ่งบ้านลุงเขว้า-บ้านหนองไผ่ บ้านลุงเขว้า หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องปั้มน้ำบาดาล (Submersible pump) ขนาดกำลังส่งไม่น้อยกว่า 1.5 แรงม้า พร้อมกล่องควบคุมปั้มน้ำบาดาล จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง