วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ต.ค. 2561
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2561
ซื้อผ้าใบคลุมเต็นท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตะครองงาม หมู่ที่ 7 (ซอยเชื่อมสามัคคี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางจิตประสงค์-หนองพยอม (รหัสท้องถิ่น นม.ถ.259-02) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงานกองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง