องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.lungkhwao.go.th
 
 
 


กิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ ร่วมต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น (Zero Tolerance) ประจำปี 2564


นายจรูญ  นอกกระโทก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ ร่วมต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น (Zero Tolerance) ประจำปี 2564 โดยพร้อมเพรียงกัน ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า

2021-11-10
2021-04-09
2021-04-07
2021-01-08
2020-12-01
2020-09-30
2020-09-30
2020-09-22
2020-09-10
2020-08-14