องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.lungkhwao.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 233 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตฯ และงดรับ งดให้ ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิด [ 13 มี.ค. 2566 ]3
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า เรื่อง แบบบัญชีรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.1 ประจำปี 2566 [ 23 ม.ค. 2566 ]12
3 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี 2566 [ 3 ม.ค. 2566 ]8
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า เรื่อง แบบบัญชีรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 ประจำปี 2566 [ 3 ม.ค. 2566 ]10
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า เรื่อง ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ของกรมธนารักษ์ รอบบัญชี 2566-2569 [ 9 ธ.ค. 2565 ]8
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2566 [ 23 พ.ย. 2565 ]10
7 “ทราฟฟี่ ฟองดูว์ (Traffy Fondue)” แพลตฟอร์มแจ้งซ่อม และบริหารจัดการปัญหาตำบลลุงเขว้า [ 12 ก.ย. 2565 ]39
8 ประกาศ เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 [ 27 มิ.ย. 2565 ]77
9 โรคพิษสุนัขบ้า [ 23 มิ.ย. 2565 ]70
10 ประกาศรับพนักงาน ตำแหน่งอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 8 มี.ค. 2565 ]106
11 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) 2565 [ 12 ม.ค. 2565 ]76
12 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี 2565 [ 22 พ.ย. 2564 ]239
13 ประกาศผลการลดพลังงาน ประจำปี 2564 [ 18 ต.ค. 2564 ]99
14 การใช้นำ้อย่างประหยัด [ 18 ส.ค. 2564 ]237
15 เชิญประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี 2564 [ 29 ก.ค. 2564 ]81
16 ภัยคุกคามจากบุหรี่ [ 15 ก.ค. 2564 ]82
17 การประชาสัมพันธ์มาตรการและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 [ 21 มิ.ย. 2564 ]246
18 ประหยัดพลังงาน ช่วยชาติ ช่วยสิ่งแวดล้อม [ 17 มิ.ย. 2564 ]167
19 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง ประจำปี 2564 [ 12 พ.ค. 2564 ]195
20 เชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 [ 7 พ.ค. 2564 ]190
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12