องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.lungkhwao.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 180 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  31 ส.ค. 2563    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563 24
  3 ส.ค. 2563    ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ กฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืช และแนวทางการดำเนินงานของกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช 25
  11 มิ.ย. 2563    เรื่อง ประกาศ (ภ.ด.ส. 1) 35
  9 มิ.ย. 2563    โครงการให้บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2563 33
  25 พ.ค. 2563    การใช้ประโยชน์จากตำรับยาแผนไทยของชาติหรือตำราการแพทย์แผนไทยของชาติ 38
  25 พ.ค. 2563    แผ่นพับ ประชาสัมพันธ์ ความรู้เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 30
  30 เม.ย. 2563    ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน (1) 12
  30 เม.ย. 2563    ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน(2) 11
  30 เม.ย. 2563    ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน(3) 12
  2 เม.ย. 2563    ประกาศ ภ.ด.ส.3 หมู่ที่ 1- หมู่ที่ 9 ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า 55
  25 มี.ค. 2563    ประชาสัมพันธ์ การคัดแยกขยะ 132
  4 ก.พ. 2563    ประชาสัมพันธ์ การเตรียมพร้อมรับนโยบายการพัฒนาประเทศ (Thailand 4.0) 15
  31 ม.ค. 2563    ประชาสัมพันธ์..หลักเกณฑ์และวิธีการชำระภาษีป้ายและภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 28
  27 ม.ค. 2563    ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) 83
  13 ม.ค. 2563    หลักเกณฑ์ในการชำระภาษี 26
  25 พ.ย. 2562    เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ นางนรินทร์ ด้วงกระโทก 90
  25 ต.ค. 2562    เชิญประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2562 25
  16 ต.ค. 2562    รายงานผลการดำเนินการตามแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัย คุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 25
  18 ก.ย. 2562    การปรับปรุงภารกิจและขอบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า 26
  30 ส.ค. 2562    หลักในการป้องกันอัคคีภัย 5 ประการ 215


หน้าที่ 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ]