องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.lungkhwao.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 226 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 [ 27 มิ.ย. 2565 ]20
2 โรคพิษสุนัขบ้า [ 23 มิ.ย. 2565 ]19
3 ประกาศรับพนักงาน ตำแหน่งอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 8 มี.ค. 2565 ]51
4 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) 2565 [ 12 ม.ค. 2565 ]22
5 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี 2565 [ 22 พ.ย. 2564 ]129
6 ประกาศผลการลดพลังงาน ประจำปี 2564 [ 18 ต.ค. 2564 ]38
7 การใช้นำ้อย่างประหยัด [ 18 ส.ค. 2564 ]133
8 เชิญประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี 2564 [ 29 ก.ค. 2564 ]30
9 ภัยคุกคามจากบุหรี่ [ 15 ก.ค. 2564 ]33
10 การประชาสัมพันธ์มาตรการและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 [ 21 มิ.ย. 2564 ]156
11 ประหยัดพลังงาน ช่วยชาติ ช่วยสิ่งแวดล้อม [ 17 มิ.ย. 2564 ]116
12 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง ประจำปี 2564 [ 12 พ.ค. 2564 ]146
13 เชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 [ 7 พ.ค. 2564 ]137
14 เชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 [ 3 พ.ค. 2564 ]142
15 ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 [ 30 เม.ย. 2564 ]133
16 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 29 เม.ย. 2564 ]137
17 รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นสายงานผู้ปฏิบัติงาน [ 19 เม.ย. 2564 ]144
18 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์) [ 2 เม.ย. 2564 ]148
19 ช่องทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านระบบ ITA [ 1 เม.ย. 2564 ]154
20 ประชาสัมพันธ์ การคัดแยกขยะ [ 25 มี.ค. 2564 ]128
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12