องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.lungkhwao.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 218 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  22 พ.ย. 2564    ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี 2565 23
  21 มิ.ย. 2564    การประชาสัมพันธ์มาตรการและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 60
  12 พ.ค. 2564    ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง ประจำปี 2564 50
  7 พ.ค. 2564    เชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 49
  3 พ.ค. 2564    เชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 52
  30 เม.ย. 2564    ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 46
  29 เม.ย. 2564    ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 49
  19 เม.ย. 2564    รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นสายงานผู้ปฏิบัติงาน 48
  2 เม.ย. 2564    ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์) 51
  1 เม.ย. 2564    ช่องทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านระบบ ITA 53
  9 ก.พ. 2564    เชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 46
  8 ก.พ. 2564    รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นสายงานผู้ปฏิบัติงาน 51
  8 ก.พ. 2564    ประกาศรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1และ2 /2564 47
  5 ก.พ. 2564    ผลการทดสอบคุณภาพน้ำตำบลลุงเขว้า ประจำปี 2564 33
  28 ม.ค. 2564    เชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 37
  28 ม.ค. 2564    ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 45
  27 ม.ค. 2564    แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์และแจ้งหลักเกณฑ์การชำระภาษีประจำปี 2564 45
  27 ม.ค. 2564    ข่าวประชาสัมพันธ์และแจ้งกฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้ายประจำปี 2564 54
  30 ต.ค. 2563    รายงานผลการดำเนินการ เกี่ยวกับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำปี 2563 36
  12 ต.ค. 2563    รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2563 38


หน้าที่ 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ]