องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.lungkhwao.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 155 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  11 มิ.ย. 2563    เรื่อง ประกาศ (ภ.ด.ส. 1) 6
  9 มิ.ย. 2563    โครงการให้บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2563 5
  25 พ.ค. 2563    การใช้ประโยชน์จากตำรับยาแผนไทยของชาติหรือตำราการแพทย์แผนไทยของชาติ 12
  2 เม.ย. 2563    ประกาศ ภ.ด.ส.3 หมู่ที่ 1- หมู่ที่ 9 ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า 24
  27 ม.ค. 2563    ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) 52
  25 พ.ย. 2562    เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ นางนรินทร์ ด้วงกระโทก 51
  25 ต.ค. 2562    เชิญประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2562 0
  15 ส.ค. 2562    เชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 0
  6 ส.ค. 2562    เชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 0
  17 มิ.ย. 2562    เชิญประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2562 0
  16 พ.ค. 2562    การใช้นำ้อย่างประหยัด 188
  8 พ.ค. 2562    เชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 0
  29 เม.ย. 2562    เชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 0
  22 มี.ค. 2562    ช่องทางการเข้าทำแบบสำรวจ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 137
  14 ก.พ. 2562    ประชาสัมพันธ์การกำจัดนำ้เสียในชุมชน 2
  8 ก.พ. 2562    เชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 0
  1 ก.พ. 2562    เชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 0
  3 ม.ค. 2562    ประชาสัมพันธ์ให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย กิจการฯ และสะสมอาหารฯ ประจำปี 2562 109
  5 พ.ย. 2561    ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของที่ดินสำรวจภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2562-2565 114
  30 ต.ค. 2561    การจัดทำงบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2561 46


หน้าที่ 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ]