องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.lungkhwao.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


อบต. ลุงเขว้า ประกาศราคากลาง (1.)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจิตประสงค์ หมู่ที่ 1 (ซอยยมราช) (2.)โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีตบ้านหนองจาน หมู่ที่ 8 (ซอยดำรงธรรม) (3.)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองพยอม หมู่ที่ 4 (ซอยบานชื

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

อบต. ลุงเขว้า ประกาศราคากลาง (1.)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจิตประสงค์ หมู่ที่ 1 (ซอยยมราช) (2.)โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีตบ้านหนองจาน หมู่ที่ 8 (ซอยดำรงธรรม) (3.)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองพยอม หมู่ที่ 4 (ซอยบานชื
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 มิ.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว :