องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.lungkhwao.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


รายงานประชุมสภาฯสมัย 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558

    รายละเอียดข่าว

รายงานประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่ 2  ครั้งที่  2  ประจำปี  2558

    เอกสารประกอบ

รายงานประชุมสภาฯสมัย 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558
 
    วันที่ลงข่าว
: 15 พ.ค. 2558
    ผู้ลงข่าว :