องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.lungkhwao.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์ให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย กิจการฯ และสะสมอาหารฯ ประจำปี 2562

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประชาสัมพันธ์ให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย กิจการฯ และสะสมอาหารฯ ประจำปี 2562
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 ม.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว :