องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.lungkhwao.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศ กำหนดการประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี 2556

    รายละเอียดข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า  กำหนดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้าประจำปี 2556
จึงประชุาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน 

    เอกสารประกอบ

ประกาศ กำหนดการประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี 2556
 
    วันที่ลงข่าว
: 11 ก.พ. 2556
    ผู้ลงข่าว :