องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.lungkhwao.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


อบต.ลุงเขว้า ประกาศราคากลาง เงินอุดหนุนฌฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ 2563 1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.๒๕๙-๐๙ สายบ้านตะครองงาม-ริมทุ่งโจดเป้า - ตำบลแหลมทอง 2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.๒๕๙-๐๕

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

อบต.ลุงเขว้า ประกาศราคากลาง เงินอุดหนุนฌฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ 2563 1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.๒๕๙-๐๙ สายบ้านตะครองงาม-ริมทุ่งโจดเป้า - ตำบลแหลมทอง 2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.๒๕๙-๐๕
 
ประกาศราคากลาง เงินอุดหนุน
    วันที่ลงข่าว
: 24 ก.พ. 2563
    ผู้ลงข่าว :