องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.lungkhwao.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


รายงานผลการดำเนินการตามแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัย คุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานผลการดำเนินการตามแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัย คุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 
    วันที่ลงข่าว
: 16 ต.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว :