องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.lungkhwao.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศ รายงานการประชุมสภา สามัญ สมัย 3 ครั้งที 1 ปี 2555

    รายละเอียดข่าว

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า
เรื่อง  รายงานการประชุมสภา  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๓  ครั้งที่  ๑  ประจำปี  ๒๕๕๕
......................................................
                                               
                                ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า  ได้ประชุมสภา  สมัยสามัญ สมัยที่  ๓  ครั้งที่  ๑  ประจำปี  ๒๕๕๕  เมื่อวันที่  ๑๕   สิงหาคม  ๒๕๕๕  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า
                                บัดนี้การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า  สมัยสามัญ สมัยที่  ๓  ครั้งที่  ๑   ประจำปี  ๒๕๕๕  ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
                               
                                จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
 
                             ประกาศ   ณ   วันที่  ๑๖  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕
 
                                                                               
 
                                                                                                         ( นายวัชระ  นุชกระโทก )
                                                                                    ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า


    เอกสารประกอบ

ประกาศ รายงานการประชุมสภา สามัญ สมัย 3 ครั้งที 1 ปี 2555
 
    วันที่ลงข่าว
: 16 ส.ค. 2555
    ผู้ลงข่าว :