องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.lungkhwao.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ขอเชิญเข้าร่วมการทำธนาคารน้ำใต้ดิน ภายใต้โครงการเราคือลุงเขว้า เราคือทีม WE ARE TEAM WORK

    รายละเอียดข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า  โดยท่านนายกจรูญ  นอกกระโทก  และส่วนราชการที่ตกลงความร่วมมือ อาทิ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลุงเขว้า  โรงเรียนบ้านลุงเขว้า  โรงเรียนหนองจาน  ผู่้นำท้องที่  ท้องถิ่น  ได้ร่วมกันจัดทำธนาคารน้ำใต้ดิน  จากการขยายผลจากการพัฒนาศักยภาพผู้นำท้องที่ท้องถิ่น  ภายใต้โครงการเราคือลุงเขว้า เราคือทีม WE ARE  TEAMWORK  ประจำปี 2563  ในวันที่ 3 กันยายน 2563  ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป    เอกสารประกอบ

ขอเชิญเข้าร่วมการทำธนาคารน้ำใต้ดิน ภายใต้โครงการเราคือลุงเขว้า เราคือทีม WE ARE TEAM WORK
 
    วันที่ลงข่าว
: 7 ก.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว :