องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.lungkhwao.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์การเรียนรู้ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

    รายละเอียดข่าว

ประกาศสอบราคาซื้อจำนวน  1  โครงการ
1.โครงการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์การเรียนรู้ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลลุงเขว้า  อำเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา

    เอกสารประกอบ

จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์การเรียนรู้ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
 
    วันที่ลงข่าว
: 24 มิ.ย. 2556
    ผู้ลงข่าว :