องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.lungkhwao.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขุนจิตรพัฒนา หมู่ที่ 3 (สายทางบ้านนายยวง ด่านสันเทียะ – บ้านนายมา นาทองหลาง)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขุนจิตรพัฒนา หมู่ที่ 3 (สายทางบ้านนายยวง ด่านสันเทียะ – บ้านนายมา นาทองหลาง)
 
    วันที่ลงข่าว
: 24 ก.ค. 2560
    ผู้ลงข่าว :