องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.lungkhwao.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


รณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่งดการเผาป่า

    รายละเอียดข่าว

           องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า  รณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่งดการเผาป่า  พืชผลทางการเกษตร และวัชพืชต่าง ๆ  เพื่อรณรงค์การป้องกันไฟป่า  แบะหมอกควัน  โดยประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ประชาชนในพื้นทีงดการเผาทุกชนิด  ซึ่งมักเกิดขึ้นในช่วงเดือนมกราคม - เมษายน  ของทุกปี  สาเหตุมาจากอากาศปิด  การเผาป่า  เผาหญ้าข้างถนน  เผาขยะหรือสิ่งเหลือใช้ในชุมชน  ตลอดจนการเผาวัสดุทางการเกษตร  ซึ่งในปีนี้บังคับใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างจริงจัง  หากผู้ใดฝ่าผืนกระทำการเผาป่าหรือวัชพืชผลทางการเกษตรมีโทษตามกฎหมายทั้งจำทั้งปรับ  ซึ่งได้มีการออกมาตรการ  จากเดิมให้มีการควบคุมการเผา  เป็นห้ามเผาทุกชนิด  ไม่ว่าจะเป็นวัชพิชในพื้นที่การเกษตร  ขยะมูลฝอยทุกชนิด  รวมทั้งห้ามีการเผาป่า  หากมีการจดไฟเผาป่า  หรือปล่อยให้ลุกลามเข้าไปในเขตป่าสงวนต่าง ๆ  มีความผิดตามกฎหมาย  หากพบเห็นการเผาสามารถแจ้งได้ที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า  หมายเลขโทรศัพท์  044-756461  หรือ  081-9559862  ได้ตลอด  24  ชั่่วโมง    เอกสารประกอบ

รณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่งดการเผาป่า
 
    วันที่ลงข่าว
: 9 ก.พ. 2565
    ผู้ลงข่าว :