องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.lungkhwao.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


อบต. ลุงเขว้า ประกาศราคากลาง เงินจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2563 (1.) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตะครองงาม หมู่ที่ 7 (ซอยสามัคคี 25) (2.)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจงประเสริฐ หมู่ที่ 9 (ซอยอยู่สันติสุข) (3.)โครงการขุดลอกอ่าง

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

อบต. ลุงเขว้า ประกาศราคากลาง เงินจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2563 (1.) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตะครองงาม หมู่ที่ 7 (ซอยสามัคคี 25) (2.)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจงประเสริฐ หมู่ที่ 9 (ซอยอยู่สันติสุข) (3.)โครงการขุดลอกอ่าง
 
    วันที่ลงข่าว
: 20 ม.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว :