องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.lungkhwao.go.th

 
 
 


แบบประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยแสกน คิวอาร์โค๊ด และเข้าไปตอบแบบประเมิน  เพื่อนำไปปรับปรุงการบริการสาธารณะของ อบต.ลุงเขว้า ต่อไป

2023-03-20
2023-03-13
2023-02-09
2022-10-10
2022-09-26
2022-08-31
2022-08-24
2022-08-17
2022-07-21
2022-06-27