องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.lungkhwao.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม 2552

คณะผู้บริหารนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล