องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.lungkhwao.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม 2552

คณะผู้บริหาร


นายสุวรรณ  โด่กระโทก
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า
โทร. 087-9640372


นายสุพิน  ด่านกระโทก
นายวัชระ  นุชกระโทก
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า
โทร. 065-3168351
โทร. 080-7251351
 
 
นายแม้น  ทิศกระโทก
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า
โทร. 065-5817454