องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.lungkhwao.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม 2552

หัวหน้าส่วนราชการ

   
 
   นายปรีดา หมอยา  
   ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  
 
 นางสาวอ้อมใจ  ดวงสำราญ  นางสุพิชญ์ รักษ์สัจจา
นักบริหารงานทั่วไป (หัวหน้าสำนักปลัด) นักบริหารงานการคลัง (ผู้อำนวยการกองคลัง)

 
 นายบุญเสริม  แสงจันทร์  นายสุรัตน์  มาลีหวล
นักบริหารงานการช่าง (ผู้อำนวยการกองช่าง)  นักบริหารงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)