องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.lungkhwao.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
สรุปผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง (แบบ สขร.1)
ข้อมูลทั้งหมด 46 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  1 มิ.ย. 2563    ประกาศสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 2563 4
  5 พ.ค. 2563    ประกาศสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน 2563 4
  1 เม.ย. 2563    ประกาศสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2563 4
  2 มี.ค. 2563    ประกาศสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2563 4
  3 ก.พ. 2563    ประกาศสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2563 5
  2 ม.ค. 2563    ประกาศสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2562 5
  3 ธ.ค. 2562    ประกาศสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2562 3
  1 พ.ย. 2562    ประกาศสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2562 3
  3 ก.ย. 2562    ประกาศสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม 2562 40
  5 ส.ค. 2562    ประกาศสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กรกฎาคม 2562 32
  4 ก.ค. 2562    ประกาศสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2562 38
  4 มิ.ย. 2562    ประกาศสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 2562 32
  6 พ.ค. 2562    ประกาศสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน 2562 39
  4 เม.ย. 2562    ประกาศสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2562 40
  4 มี.ค. 2562    ประกาศสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2562 39
  4 ก.พ. 2562    ประกาศสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2562 34
  3 ม.ค. 2562    ประกาศสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2561 38
  4 ธ.ค. 2561    ประกาศสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2561 39
  6 พ.ย. 2561    ประกาศสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2561 45
  8 ต.ค. 2561    ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน กันยายน 138


หน้าที่ 1 [ 2 ][ 3 ]