องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.lungkhwao.go.th
 
 
สรุปผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง (แบบ สขร.1)
ข้อมูลทั้งหมด 55 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  5 มี.ค. 2564    ประกาศสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2564 5
  5 ก.พ. 2564    ประกาศสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2564 5
  4 ม.ค. 2564    ประกาศสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2563 6
  1 ธ.ค. 2563    ประกาศสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2563 4
  1 พ.ย. 2563    ประกาศสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2563 5
  30 ก.ย. 2563    ประกาศสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กันยายน 2563 31
  1 ก.ย. 2563    ประกาศสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม 2563 32
  3 ส.ค. 2563    ประกาศสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กรกฎาคม 2563 29
  1 ก.ค. 2563    ประกาศสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2563 29
  1 มิ.ย. 2563    ประกาศสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 2563 61
  5 พ.ค. 2563    ประกาศสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน 2563 60
  1 เม.ย. 2563    ประกาศสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2563 62
  2 มี.ค. 2563    ประกาศสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2563 58
  3 ก.พ. 2563    ประกาศสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2563 61
  2 ม.ค. 2563    ประกาศสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2562 61
  3 ธ.ค. 2562    ประกาศสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2562 56
  1 พ.ย. 2562    ประกาศสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2562 60
  3 ก.ย. 2562    ประกาศสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม 2562 95
  5 ส.ค. 2562    ประกาศสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กรกฎาคม 2562 86
  4 ก.ค. 2562    ประกาศสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2562 94


หน้าที่ 1 [ 2 ][ 3 ]