องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.lungkhwao.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
คู่มือสำหรับประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  10 ต.ค. 2562    การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 29
  10 ต.ค. 2562    รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 29
  10 ต.ค. 2562    ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ครั้งท่ี่ 1 ) 29
  21 มิ.ย. 2562    หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 130
  1 เม.ย. 2562    คู่มือการปฏิบัติงาน อปท. 119
  8 ต.ค. 2561    การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 116
  14 พ.ค. 2561    รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 131
  9 ต.ค. 2560    นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 129
  2 ต.ค. 2560    คู่มือสำหรับประชาชน 177
  21 ก.ค. 2558    ประกาศ คู่มือประชาชน 159