องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.lungkhwao.go.th
 
 
คู่มือสำหรับประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  10 ต.ค. 2562    การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 60
  10 ต.ค. 2562    รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 52
  10 ต.ค. 2562    ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ครั้งท่ี่ 1 ) 54
  21 มิ.ย. 2562    หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 162
  1 เม.ย. 2562    คู่มือการปฏิบัติงาน อปท. 150
  8 ต.ค. 2561    การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 143
  14 พ.ค. 2561    รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 162
  9 ต.ค. 2560    นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 163
  2 ต.ค. 2560    คู่มือสำหรับประชาชน 208
  21 ก.ค. 2558    ประกาศ คู่มือประชาชน 185