องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.lungkhwao.go.th

 
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 23 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ. 2565 (6 เดือน) [ 4 เม.ย. 2565 ]48
2 การมอบอำนาจรองนายกฯ ให้ปฏิบัติราชการแทนนายกฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 20 ม.ค. 2565 ]27
3 รักษาราชการแทน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แก้ไข) [ 20 ม.ค. 2565 ]28
4 การปฏิบัติราชการแทน ปลัด ผู้อำนวยการกอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แก้ไข) [ 20 ม.ค. 2565 ]28
5 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 19 ต.ค. 2564 ]49
6 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 19 ต.ค. 2564 ]51
7 รักษาราชการแทน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 8 ต.ค. 2564 ]27
8 การปฏิบัติราชการแทน ปลัด ผู้อำนวยการกอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 8 ต.ค. 2564 ]28
9 รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2564 (ตุลาคม 63 - มีนาคม64) [ 19 เม.ย. 2564 ]115
10 มาตรการดำเนินการทางวินัยและสร้างขวัญกำลังใจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 27 ต.ค. 2563 ]122
11 รายงานการดำเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์การบริหารงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 12 ต.ค. 2563 ]115
12 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (พ.ศ.2564-2566) [ 8 ต.ค. 2563 ]138
13 รักษาราชการแทน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]29
14 ปฏิบัติราชการแทน ปลัด ผู้อำนวยการกอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]27
15 การมอบอำนาจรองนายกฯ ให้ปฏิบัติราชการแทนนายกฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]29
16 การมอบอำนาจปลัดให้ปฏิบัติราชการแทนนายกฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]24
17 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษารักษาราชการแทน (แก้ไขผู้รักษาราชการแทน) [ 13 ม.ค. 2563 ]103
18 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษารักษาราชการแทน (แก้ไขผู้รักษาราชการแทน) [ 19 พ.ย. 2562 ]110
19 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษารักษาราชการแทน (แก้ไขผู้รักษาราชการแทน) [ 15 พ.ย. 2562 ]99
20 คำสั่งการมอบอำนาจจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้าให้ปฏิบัติราชการแทน [ 2 ต.ค. 2562 ]106
 
หน้า 1|2