องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.lungkhwao.go.th
 
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  19 เม.ย. 2564    รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2564 (ตุลาคม 63 - มีนาคม64) 6
  27 ต.ค. 2563    มาตรการดำเนินการทางวินัยและสร้างขวัญกำลังใจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 6
  12 ต.ค. 2563    รายงานการดำเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์การบริหารงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 6
  8 ต.ค. 2563    นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (พ.ศ.2564-2566) 6
  10 ต.ค. 2561    นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 7