องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.lungkhwao.go.th

 
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 24 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรุบคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 25 ต.ค. 2565 ]23
2 รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ. 2565 (6 เดือน) [ 4 เม.ย. 2565 ]112
3 การมอบอำนาจรองนายกฯ ให้ปฏิบัติราชการแทนนายกฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 20 ม.ค. 2565 ]99
4 รักษาราชการแทน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แก้ไข) [ 20 ม.ค. 2565 ]99
5 การปฏิบัติราชการแทน ปลัด ผู้อำนวยการกอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แก้ไข) [ 20 ม.ค. 2565 ]103
6 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 19 ต.ค. 2564 ]125
7 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 19 ต.ค. 2564 ]127
8 รักษาราชการแทน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 8 ต.ค. 2564 ]100
9 การปฏิบัติราชการแทน ปลัด ผู้อำนวยการกอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 8 ต.ค. 2564 ]143
10 รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2564 (ตุลาคม 63 - มีนาคม64) [ 19 เม.ย. 2564 ]187
11 มาตรการดำเนินการทางวินัยและสร้างขวัญกำลังใจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 27 ต.ค. 2563 ]197
12 รายงานการดำเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์การบริหารงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 12 ต.ค. 2563 ]186
13 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (พ.ศ.2564-2566) [ 8 ต.ค. 2563 ]226
14 รักษาราชการแทน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]103
15 ปฏิบัติราชการแทน ปลัด ผู้อำนวยการกอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]103
16 การมอบอำนาจรองนายกฯ ให้ปฏิบัติราชการแทนนายกฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]101
17 การมอบอำนาจปลัดให้ปฏิบัติราชการแทนนายกฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]95
18 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษารักษาราชการแทน (แก้ไขผู้รักษาราชการแทน) [ 13 ม.ค. 2563 ]174
19 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษารักษาราชการแทน (แก้ไขผู้รักษาราชการแทน) [ 19 พ.ย. 2562 ]186
20 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษารักษาราชการแทน (แก้ไขผู้รักษาราชการแทน) [ 15 พ.ย. 2562 ]173
 
หน้า 1|2