องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.lungkhwao.go.th

 
 
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติ
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการปฏิบัติงานสำนักปลัด [ 7 ต.ค. 2565 ]22
2 คู่มือการปฏิบัติงานกองการศึกษา [ 7 ต.ค. 2565 ]18
3 คู่มือการปฏิบัติงานกองช่า่ง [ 7 ต.ค. 2565 ]17
4 คู่มือการปฏิบัติงานกองคลัง [ 7 ต.ค. 2565 ]14
5 คู่มือการปฏิบัติงานแบบประเมินการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล [ 8 ต.ค. 2564 ]104
6 คู่มือการปฏิบัติงานกองช่าง 65 [ 8 ต.ค. 2564 ]96
7 คู่มือการปฏิบัติงานกองการศึกษา [ 7 ต.ค. 2564 ]96
8 คู่มือการปฏิบัติงานสำนักปลัด [ 5 ต.ค. 2564 ]99