องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.lungkhwao.go.th
 
 
แผนดำเนินงานประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  22 ต.ค. 2563    แผนดำเนินงาน ประจำปี 2564 16
  11 พ.ย. 2562    รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 196
  28 ต.ค. 2562    ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 66
  27 ก.ย. 2562    แบบรายงานแผนจัดซื้อ จัดจ้าง 294
  15 ต.ค. 2561    ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 161
  4 เม.ย. 2561    รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน 196
  30 ต.ค. 2560    ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปี 2561 213
  30 ต.ค. 2560    รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ( ตุลาคม 2560) 221
  14 เม.ย. 2560    รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน (เมษายน 2560) 210
  20 ธ.ค. 2559    ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปี 2560 210
  17 พ.ค. 2553    แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2553 212