องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.lungkhwao.go.th
 
 
E-Service แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ข้อมูลทั้งหมด 4 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  1 ม.ค. 2563    แบบลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 50
  1 ต.ค. 2562    คำขอจดทะเบียนพานิชย์ 51
  1 ต.ค. 2562    แบบคำขอลงทะเบียนผู้สูงอายุ 41
  1 ต.ค. 2562    คําขออนุญาตก่อร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรืัอถอนอาคาร 45