องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.lungkhwao.go.th

 
 
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำ


รายงานผลเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบ 6 เดือน 2566

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานผลเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบ 6 เดือน 2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 เม.ย. 2566
    ผู้ลงข่าว :