องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.lungkhwao.go.th

 
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี


การประเมินความเส่ียงการทุจริต ประจำปี 2566

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

การประเมินความเส่ียงการทุจริต ประจำปี 2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 20 ต.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว :