องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.lungkhwao.go.th

 
 
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต


รายงานการดำเนินการเพ่ือจัดการความเส่ียงการทุจริต ประจำปี 2566 รอบ 6 เดือน

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานการดำเนินการเพ่ือจัดการความเส่ียงการทุจริต ประจำปี 2566 รอบ 6 เดือน
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 เม.ย. 2566
    ผู้ลงข่าว :