องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.lungkhwao.go.th
 
 
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง


ประกาศ แผนจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ 2559

    รายละเอียดข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า ประำกาศใช้แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2559

    เอกสารประกอบ ประกาศ แผนจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ 2559
 
    วันที่ลงข่าว
: 13 ต.ค. 2558
    ผู้ลงข่าว :