องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.lungkhwao.go.th

 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ


ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2553

    รายละเอียดข่าว

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2553

    เอกสารประกอบ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2553
 
    วันที่ลงข่าว
: 17 พ.ค. 2553
    ผู้ลงข่าว :