องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.lungkhwao.go.th

 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ


งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2556

    รายละเอียดข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2556

    เอกสารประกอบ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2556
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 ก.ย. 2555
    ผู้ลงข่าว :