องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.lungkhwao.go.th
 
 
รายงานทางการเงิน


ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2552

    รายละเอียดข่าว

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2552

    เอกสารประกอบ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2552
 
    วันที่ลงข่าว
: 15 มี.ค. 2553
    ผู้ลงข่าว :