องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.lungkhwao.go.th

 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ


ประกาศใช้ขอบัญญัติงบประมาณร่ายจ่ายประจำปี 2563

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประกาศใช้ขอบัญญัติงบประมาณร่ายจ่ายประจำปี 2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 25 ก.ย. 2562
    ผู้ลงข่าว :