องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.lungkhwao.go.th

 
 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต


คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

    รายละเอียดข่าว



    เอกสารประกอบ

คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
 
    วันที่ลงข่าว
: 23 ต.ค. 2558
    ผู้ลงข่าว :