องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.lungkhwao.go.th
 
 
รายงานการประชุม


รายงานประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 2563

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ รายงานประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 20 ก.พ. 2563
    ผู้ลงข่าว :