องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.lungkhwao.go.th

 
 
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต


มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
 
    วันที่ลงข่าว
: 6 ม.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว :