องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.lungkhwao.go.th
 
 
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต


มาตรการผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ มาตรการผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย
 
    วันที่ลงข่าว
: 6 ม.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว :