องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.lungkhwao.go.th

 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ


ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2557

    รายละเอียดข่าว

ประกาศใชัข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2557

    เอกสารประกอบ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2557
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ต.ค. 2556
    ผู้ลงข่าว :