องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.lungkhwao.go.th
 
 
รายงานทางการเงิน


งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี 2556

    รายละเอียดข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า  ประกาศแสดงฐานะการเงินประจำปี 2556

    เอกสารประกอบ งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี 2556
 
    วันที่ลงข่าว
: 23 ต.ค. 2556
    ผู้ลงข่าว :