องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.lungkhwao.go.th

 
 
ประกาศ ประกวดราคา จัดซื้อ - จัดจ้าง


ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง สาย นม.ถ. 259-15 ถึง สาย นม.ถ.259-16 ตำบลลุงเขว้า (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) งบประมาณ 2565

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง สาย นม.ถ. 259-15 ถึง สาย นม.ถ.259-16 ตำบลลุงเขว้า (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) งบประมาณ 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 29 ต.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว :