องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.lungkhwao.go.th

 
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน


รายงานผลตามแผนปัองกันทุจริต รอบ 6 เดือน 2565

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานผลตามแผนปัองกันทุจริต รอบ 6 เดือน 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 7 เม.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว :