องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.lungkhwao.go.th

 
 
ประกาศ ประกวดราคา จัดซื้อ - จัดจ้าง


ประกาศ การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่าย การคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายหัวลุง-บ้านจิตประสงค์-บ้านร่มเย็น รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.259-04 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เหลือจ่าย) งบปี 2564

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศ การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่าย การคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายหัวลุง-บ้านจิตประสงค์-บ้านร่มเย็น รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.259-04 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เหลือจ่าย) งบปี 2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 ก.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว :