องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.lungkhwao.go.th

 
 
ประกาศ ประกวดราคา จัดซื้อ - จัดจ้าง


ประกาศ การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่าย การคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางขุนจิตพัฒนา-บ้านอ่างน้ำลุงเขว้า รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.259-06 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เหลือจ่าย) งบปี 2564

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศ การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่าย การคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางขุนจิตพัฒนา-บ้านอ่างน้ำลุงเขว้า รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.259-06 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เหลือจ่าย) งบปี 2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 ก.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว :